Zbiranje predlogov za nove organe društva v mandatnem obdobju 2021 – 2022

Po sklepu Izvršnega odbora DSDDS na 8. seji z dne, 22. decembra 2020, se s 7. januarjem 2021 začne zbiranje predlogov za nove organe društva. Na letošnji 10. redni in volilni skupščini bomo volili nove člane društvenih organov:

– Predsednika / Predsednico; 
– Izvršni odbor (9 članov); 
– Častno razsodišče (3 člane + 2 namestnika) ter 
– Nadzorni odbor (3 člane + 2 namestnika). 

Zbiranje predlogov poteka do 21. januarja 2020.

Zbrane predloge bo pregledal Odbor za volitve, ki bo preveril predlagane kandidatke in kandidate v skladu s statutom (redno članstvo),  pridobil soglasja članov h kandidaturi in pripravil listo kandidatk in kandidatov v potrditev Izvršnemu odboru in volitve na Skupščini DSDDS.  

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju predlogov!

Novoletno voščilo

Letošnje leto je bilo posebej zahtevno, od nas je pričakovalo veliko potrpežljivosti, inovativnosti v povsem novih delovnih situacijah in tudi v domačem okolju nam ni bilo lahko. Marsikdo med vami je v tem letu stopil v vlogo učitelja ali učiteljice na domu, v vlogo eksperta za delo s tehnologijo, v vlogo iskalca rešitve tam, kjer je to videti nemogoče. Vse to je zahtevalo ogromno napora. Tudi uporabniki so nas potrebovali bolj kot kdaj koli prej, čeprav niso (z)mogli do nas…

Je pa leto hkrati osvetlilo nove poti pomoči, okrepilo povezanost tam, kjer je prej ni bilo… verjamemo, da vsakdo izmed nas lahko odkrije nekaj… In ugotovi, navsezadnje je bilo to leto polno prav posebnih izkušenj!

Naj se leto dobro zaključi, za vse! Naj ob koncu leta da priložnost povezanosti drug z drugim. Naj odkrije priložnosti povezovanja intuitivno z ljudmi, našimi najdražjimi, s katerimi ne moremo biti skupaj.

Drugo leto pa je znova leto novih priložnosti. Tudi za socialno delo. Tudi za Društvo. To bo leto, ki ga obeležuje simbol povezanosti »Ubuntu«, »Sem, ker smo«.

Lepe božične in novoletne praznike vam želimo in velik SREČNO v novo leto !

Danica Hrovatič, predsednica

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

Medijski odzivi na vsebino Globalne agende socialnega dela 2020 – 2030

Vsebina Globalne agende socialnega dela 2020 – 2030 daje oporo socialnim delavkam in socialnim delavcem, da v svojih okoljih spregovorijo in uveljavljajo načela socialnega dela. Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije vidi odgovornost pri uveljavljanju agende v strokovnih institucijah, da argumentirajo potrebo po vidnosti socialnega dela pri delu z ljudmi, od zakonodajalca pa, da slednje sliši in upošteva.

Socialni delavci opozarjajo na nujno prenovo sistema socialnega varstva, MMC RTV Slovenija, 20.7.2020

https://www.rtvslo.si/slovenija/socialni-delavci-opozarjajo-na-nujno-prenovo-sistema-socialnega-varstva/531259?fbclid=IwAR2Ua-sqHS5LdMwjKIn2B4ZH-58EXdNAIfiJmXuagEpJXkRyiRYQVDfLJ80

Bi bilo treba socialno varstvo prenoviti? RTV Slovenija, TV1 Informativni program, Poročila ob 17h, 21.7.2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174707563

GLOBALNA AGENDA SOCIALNEGA DELA 2020-2030

»Sem, ker smo!« Najbolj nov med najstarejšimi koncepti, ubuntu, je postal ena izmed ključnih tem Globalne agende socialnega dela za novo desetletje 2020-2030!

Soustvarjanje preobrazbe družbe je bila naslovna tema globalne konference socialnega dela, ob sprejemanju vsebine globalne agende za novo desetletje, ki jo je sklicala Mednarodna federacija socialnih delavk in delavcev (IFSW) in se je zaradi krize Covid-19 odvijala na daljavo, od 15. do 19. julija 2020. Petdnevno dogajanje je preseglo vsa pričakovanja. Presegla je ekonomske in geografske ovire, presegla je krizo COVID-19.

Udeleženci konference so prispevali razmišljanja v smeri ključnih usmeritev, k v socialnem delu že veljajo na področjih krepitve solidarnosti, izmenjave vrednot, uveljavljanju etičnih načel v prakso, skupnostnim socialnim delom, delom za socialno vključevanje izključenih skupin in podobno, osvetlili pa so se novi pristopi ter nove teme, ki v socialnem delu, tudi v slovenskem prostoru, potrebujejo svoje mesto: dekolonizacija profesije, ustvarjanje prihodnosti, v kateri je vredno živeti (livable future); krepitev odpornosti (resiliance) in druge.

Ključnih pet tem  globalne agende socialnega dela 2020-2030:

  1. Vrednotenje socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne dejavnosti
  2. Soustvarjanje vključujoče družbene preobrazbe
  3. Ubuntu – »Sem, ker smo«
  4. Preoblikovanje sistemov socialnega varstva
  5. Spodbujanje raznolikosti in moči skupnega družbenega delovanja

Naredimo spremembo – bodimo sprememba!

Celotni Zapis s konference IFSW

Stališča DSDDS na temo socialnega dela v času Covid krize

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije je v času razglašenih ukrepov preprečevanja širjenja korona virusa od 13. marca do 30. maja 2020 spremljalo ukrepe in odzive strokovnih institucij ter ocenilo vlogo socialnega dela v tem času.

DSDDS meni, da socialne delavke in socialni delavci v praksi dobijo vse premalo priznanj za opravljeno delo, da so rešitve socialnega dela spregledane, kar vse vpliva na vlogo te profesije pri reševanju zapletenih življenjskih situacij ljudi. Po drugi strani pa je DSDDS na pokoronski seji društvenih organov diskutiralo o problematičnih točkah odzivov socialnega dela v tem času, od kakovosti posredovanih navodil, odzivov socialnega dela za umeščanje navodil v delo, dostopnosti socialnovarstvenih storitev za uporabnike, povezanosti socialnega dela v lokalnem prostoru, sodelovanje strok v javnem prostoru in s tem tudi prepoznavnosti pomena socialnega dela v kriznih razmerah. DSDDS je opredelilo neustrezno rabo strokovnih terminov socialnega dela v ukrepih, kot primer uporabe pojma socialna distanca za poimenovanje ukrepa fizične razdalje, neprimerno ureditev dostopnosti socialnih institucij za uporabnike, vprašljiva etična ravnanja ob posameznih situacijah…

Zapisali smo šest ključnih stališč za ravnanja socialnih delavk in socialnih delavcev, ki izhajajo iz korona krize z namenom vidnosti vloge socialnega dela.

Celotni prispevek

Vabilo na 7. sejo IO s skupno sejo organov DSDDS

Vabilo na 7. sejo IO s skupno sejo organov DSDDS

Čas epidemije ste eni bolj drugi manj občutili, izjemno različne so bile prakse dela od doma, na delovnem mestu, čakanju na delo… Na pozive Društva k sodelovanju s predlogi, izkušnjami ste se posamezne članice, člani odzivali in hvala vam za to, da smo lahko kot Društvo delovali kolikor je bilo mogoče aktivno in oblikovali posamezna stališča, mnenja, dali podporo socialnemu delu, socialnim delavkam in socialnim delavcem na terenu, jih podprli k delovanju, da smo v ukrepih prepovedi socialnih stikov našli pot do varnega dela blizu ljudi.

Morda smo pričakovali v tem obdobju več (aktivnega) socialnega dela, čeprav, kot smo že pisali o tem, je slednje gotovo bilo, le v medijih ga nismo zaznali. Boleče je, da je med vestmi zadnjega obdobja ostala zgodba, kako so kar štiri socialne delavke sodelovale pri odvzemu otrok, ki so se kriče upirali…

Sedaj, ko je vsega (uradno) konec, na plan prihajajo tudi drugi očitki socialnemu delu »kje ste bili, o vas ni bilo nič slišati, da kaj delate«, »’Ne hodite nam blizu’, je bilo vaše sporočilo«, »Poslušno ste sledili zdravstveni stroki, na svojo stroko socialnega dela pa pozabili, ni je bilo…« itd. itd.

V sledi tega, tako dobrih sporočil, ki smo si jih izmenjali, kot očitkov, ki jih kot »zadnji vagon« poslušamo in jih še bomo… morda je tudi kaj upravičenega, kar kaže tudi na kontekst vsebinske praznine reorganizacije centrov za socialno delo, o čemer je bilo v preteklem obdobju veliko govora.

Sedaj je čas, da se srečamo v živo in si izmenjamo izkušnje ter oblikujemo stališče Društva ter tudi, da se pomenimo, kaj bomo še naredili v letošnjem letu, ko zaključujemo svoj mandat. Seja je skupna za vse organe in odprta za članstvo, potekala bo v torek, 23. 6. 2020 ob 16. uri na PROSTEM – park Tivoli, saj na FSD (še) ne moremo biti. Za tiste, ki se nam v živo iz različnih razlogov ne morete pridružiti, se vidimo/slišimo dan prej, 22. 6. 2020 ob 18. uri po Skypu – v tem primeru je potrebno na društveni e-naslov sporočiti skype ime.

Vabilo z dnevnim redom

SOCIALNO DELO V IZREDNIH RAZMERAH

Pri Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije spremljamo izvajanje socialnega dela v izrednih razmerah, ki so nastale zaradi širjenja korona virusa. Vzpodbujamo izvajanje socialnega dela in opozarjamo na to, da ljudje, ki si sami ne morejo pomagati pa tudi nimajo nikogar, ki bi lahko poskrbel zanje, ne smejo ostati brez pomoči.

Socialno delo v izrednih razmerah

Izjava Mednarodne organizacije socialnih delavk in delavcev

Socialno delo se izredno dobro odziva na krizo Covid 19, čeprav številne države poročajo o pomanjkanju zaščitne opreme, zadostne podpore in potrebnih virov, ocenjuje generalni sekretar dr. Rory Truell. IFSW pošilja sporočilo – čestitke vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem za pomembno vlogo pri reševanju življenj.

Posebej poudarja pomen uveljavljanja prakse, da se pomaga brezdomnim ljudem, ki ne morejo »ostati doma« ter odprtju telefonskih številk za družinsko svetovanje in zagotavljanja neposredne varnosti za primere nasilja v družinah. Podpira boj proti izolaciji starih ljudi na domu.

Poudarja pa tudi vizijo, ki jo prinaša svetovna kriza s seboj. Vizija boljših, spoštljivih in trajnostnih družb. Vizija, v kateri lahko naši družbeni sistemi aktivno izkoreninijo razmere, ki vodijo do bolezni, se razvijejo in eksplodirajo v podnebnih spremembah in revščini.

Socialne delavke in socialni delavci na vseh ravneh imajo znanje in sposobnosti, meni, da ne le da obravnavajo varnost, temveč tudi, da strah, žalost in izgubo pretvorijo v krepitev moči in socialno preobrazbo.

Izjava generalnega sekretarja IFSW

TEDEN DNI KARANTENE

Nekaj je potrebno storiti, pa čeprav… ohranimo mirnost, ostanimo, modri in bodimo odprti!

Vlada je postregla z vrsto ukrepi, ki nas ohranjajo zdrave v našem najožjem okolju. Ostanimo doma! Veliko ljudi tako dela od doma, prisilno ne hodi na delo, nima več dela… Tudi socialne delavke in socialni delavci smo v tej skupini, ko smo po eni strani profesija, ki v kriznih razmerah stoji v prvi vrsti, po drugi strani pa se ravno tako ukvarjamo z lastnimi problemi in stiskami.

Socialno delo centrov za socialno delo je v kriznih razmerah izjemno pomembno, saj lažje odkriva ljudi, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Lahko skrbi za mrežo izvajalcev v lokalnem okolju, da ne razpade in tudi sam center ostane ključni izvajalec pri ohranjanju človekovega dostojanstva v hudih in najhujših razmerah.

Lokalne skupnosti so se v svojih okoljih odzvale z zagotavljanjem pomoči pri dostavi hrane, psihosocialnim svetovanjem, vzpostavljanjem ekip prostovoljcev, ki vstopajo tam, kjer je tu nujno  potrebno. S sodelovanjem s Civilno zaščito, Rdečim križem in Karitasom zagotavljajo dobavo sanitetnega materiala, kar je ključna potreba v vseh okoljih, da se lahko pomoč profesionalcev in prostovoljcev nudi varno. Pomembno je tudi, da se spoštujejo vsakršne iniciative lokalnega prebivalstva. Očitki, da nekdo nekaj ni naredil, v teh trenutkih niso na mestu.

Pozdravljamo iniciativo šivilj v Kliničnem centru, ko so samoiniciativno pričele s šivanjem zaščitnih mask. Ob tem smo ozavestili, da ni potrebno biti odvisen, da lahko hitro vzpostavimo nov sistem. To je kreativno delovanje v kriznih razmerah. V slovenskem prostoru imamo ogromno šivilj, ki so izgubile svoje delo in so s svojimi spretnostmi pripravljene priskočiti na pomoč. Pralne maske si za svoje potrebe lahko izdelamo družine doma, skupaj z otroki je to lahko prav odgovorna »družinska igra«.

Izjemni so izvajalci pomoči na domu, ki niso ostali doma! Organizirali so se tako, da na delu ostanejo socialne oskrbovalke, ki lahko, druge pa pomagajo uporabnikom, ki živijo sami ali svojci za njih ne morejo poskrbeti. Kako pomemben je bil tu zdrav razum in profesionalno ukrepanje, da se z ustrezno zaščito pomoč na domu nadaljuje in zagotavlja vsem, ki jo potrebujejo.

Vsaka skupina uporabnikov, vsak človek v stiski je zgodba zase. Sedaj se je pokazalo, zakaj v socialnem delu težko sprejmemo v naprej sprejete standarde, kako moramo delati. Takšna situacija, ki je za celotno družbo povsem nova, nas to uči. Vsakdo naj tu uporabi svoje znanje in modrost za delovanje v povsem drugačnih razmerah.

Odzivi sočutja v tem trenutku lahko da ne gredo v pravo smer. Dajanje lažnega upanja prav gotovo tudi ni na mestu. Velikokrat pa drugega nimamo v rokah. Beseda je temeljno orodje v socialnem delu. Ko z besedami delujemo na daljavo, velikokrat ne vemo, kako ljudje zapisane besede razumejo iz svoje lastne perspektive, lahko da povsem drugače, kot smo jih želeli sporočiti. Odzivi lahko gredo v povsem drugo smer, kot bi bilo potrebno. Dejanja podpore v materialnem smislu so zato najbolj transparentna, vidna in na mestu v kriznih razmerah, vendar je pomembno, da so dopolnjevana s človeškim odnosom. Kako vzpostavljamo človeški odnos na daljavo, kako dosežemo človeka je izziv socialnemu delu.

V marcu se, prav blizu svetovnemu dnevu socialnega dela, na prvi pomladni dan obeležuje tudi svetovni dan sreče. Letos je slednje malokdo opazil. Zato naj podelimo sporočilo ustvarjalcev te teme v kriznih razmerah, kar lahko uporabimo kot posamezniki in posameznice zase osebno, kakor tudi za delovanje v socialnem delu.

OHRANIMO MIRNOST. Obstaja veliko stvari, na katere ne moremo vplivati. V trenutkih tesnobe ozavestimo svoj dih in se osredotočimo na tisto, kar je resnično pomembno, da se odzovemo konstruktivno.

OSTANIMO MODRI. Sprejemanje pametnih odločitev pomaga vsem. Dajmo izbrati ukrepe, ki podpirajo našo dobrobit in pomagajmo drugim, da storijo enako.

BODIMO ODPRTI. Vsi smo v tem skupaj, tudi ko smo prisiljeni biti narazen. Ostanimo povezani in vzpostavimo varen stik z ljudmi, ki nas potrebujejo, so v stiski ali potrebujejo pomoč.

Danica Hrovatič