Kodeks etike

“Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo samo na posamičnem nivoju vsakega konkretnega primera, je na splošni ravni možno opozoriti zgolj na najočitnejše nepravilnosti in odstopanja od temeljnih etičnih načel socialne profesije. Kodeks torej ne more predstavljati izčrpne zbirke pravil, s katerimi bi regulirali vsa možna etična ravnanja profesionalcev v socialnem delu. Lahko pa opozarja na tiste minimalne in splošno sprejete kriterije, ki jih je treba nujno upoštevati v situacijah, ki zahtevajo etično presojo.
S tem namenom socialne delavke in delavci – izhajajoč iz temeljnih pravic uporabnikov in iz spoznanj pri delu z njimi – sprejemamo svoj lastni kodeks.” (Kodeks, 1998)

Prvi kodeks je društvo dobilo leta 1975.