Organi društva

Seznam članov in članic organov DSDDS (2023-2025)

Izvoljeni na 12. skupščini, 21.03.2023, za mandatno obdobje 2023 – 2025. Novoizvoljeni člani in odbori z delom začnejo takoj.

Predsednica društva
Lidija Bašič Jančar

Člani ČASTNEGA RAZSODIŠČA
Damjana Hribar Mihelčič
Danica Hrovatič
Vilma Kersnik
Vesna Leskošek
Ana Marija Sobočan

Člani IZVRŠNEGA ODBORA
Davorin Buher
Lili Kodelja
Jure Košir
Katja Orehek
Veronika Pavlič
Simona Rihter
Amra Šabič
Tjaša Vehovec
Magdalena Žakelj

Člani NADZORNEGA ODBORA
Miha Divjak
Vanja Dina Dobovičnik
Renata Esih Flac
Maja Gorenc Šulc
Aleš Žnidar