Mesec socialnega dela na Fakulteti za socialno delo UL

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani (FSD) smo letos, ob podpori študentskega projekta Krepitev javne podobe socialnega dela prvič pripravili cikel dogodkov, ki smo jih poimenovali Mesec socialnega dela. Vanj smo povezali pester nabor različnih dogodkov, ki so se oz. se še bodo do vključno 20. aprila 2023 zgodili. Dogodkom je skupno, da ozaveščajo o pomenu socialnega dela, velika večina pa jih je brezplačnih.

Več o mesecu socialnega dela

Vabilo k sodelovanju na natečaju

Dragi ustvarjalci in ustvarjalke!

Ob aktivnostih, ki potekajo v okviru meseca socialnega dela

vas vabimo k sodelovanju na natečaju. Lahko izbirate med temama:
Sprejemanje različnosti
ali
Moja socialna delavka / Moj socialni delavec

Napišite pesem, spis ali esej ali pa se odločite za likovni oz. grafični izdelek (katerekoli vrste).
Bodite domiselni, ustvarjalni in inovativni. Sodelujete lahko kot posamezniki ali kot skupine.

Izdelke zbiramo do vključno torka, 18. aprila na e-naslovu natecaj.socialno.delo@gmail.com oz. na Fakulteti za socialno delo, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za natečaj«.
Oddane izdelke opremite z vašimi podatki. Več informacij in navodil o natečaju in nagradah vam je na voljo na povezavi oz.

Veselimo se vašega sodelovanja!

Dogodek ob svetovnem dnevu socialnega dela – 21. marec 2023 – S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti

V torek, 21. marca 2023 se je v prostorih Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju FSD) odvil dogodek ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki je letos potekal pod sloganom »S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti«. Dogodek je bil organiziran s strani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije (v nadaljevanju DSDDS), v sodelovanju s FSD ter sodelovanjem študentk in študenta v okviru študentskega projekta Krepitev javne podobe socialnega dela (Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada) v okviru katerega je nastal tudi film ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki je bil na srečanju premierno predvajan.

Na dogodek, ki je otvoril sklop dogodkov, ki na FSD potekajo v okviru meseca socialnega dela, so bili vabljeni člani in članice DSDDS, socialni delavci in delavke ter drugi zaposleni iz javnih in nevladnih organizacij, kot tudi predstavniki različnih organizacij ter upokojeni in bivši profesorji in profesorice FSD. Dogodka se je udeležilo okrog 100 udeleženk in udeležencev, med drugim tudi minister in dva državna sekretarja. Več o dogajanju in poudarkih si lahko preberete na tej povezavi. Program je vključeval uvodne nagovore nekaterih povabljenih gostov in prispevke socialnih delavk in delavcev.

Udeležencem, predavateljem ter vsem, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka, se še enkrat toplo zahvaljujemo za soustvarjanje prijetne obeležitve svetovnega dne socialnega dela in vse vabimo tudi na ostale aktivnosti, ki se bodo še odvile do 20. aprila, ko bomo mesec socialnega dela sklenili Fe(j)Stivalom štuDentskih dosežkov 2023.

Organizacijski odbor DSDDS za pripravo dogodka

Redna in volilna skupščina Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije

Spoštovane članice in člani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije!

Na redni in volilni skupščini Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS), ki jo bomo v društvu sklicali v mesecu marcu 2023, bomo izvolili nove člane in članice organov društva, ki bodo v novem mandatnem obdobju 2023-2024 zastopali profesijo socialnega dela in poslanstvo DSDDS.

Volili bomo naslednje organe DSDDS:
– Predsednika / Predsednico;
– Izvršni odbor (9 članov);
– Častno razsodišče (5 članov) ter
– Nadzorni odbor (5 članov).

Kot članico ali člana društva vas vabimo, da predlagate kandidate za člane in članice omenjenih organov (lahko predlagate tudi sebe) ter svoje predloge na kratko obrazložite. 

Vaše predloge sprejemamo do 15. februarja 2023.  

Zbrane predloge bo pregledal Odbor za volitve, ki bo preveril predlagane kandidatke in kandidate v skladu s statutom (redno članstvo),  pridobil soglasja članov h kandidaturi in pripravil listo kandidatk in kandidatov v potrditev Izvršnemu odboru in volitve na Skupščini DSDDS.  

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju predlogov na tej povezavi  https://1ka.arnes.si/DSDDS2023

Vabimo vas tudi k plačilu članarine za leto 2023, ki znaša 20,00 EUR. 

Podatki za plačilo članarine so: 
DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE
TOPNIŠKA 31, 1000 LJUBLJANA 
TRANSAKCIJSKI RAČUN (TR): SI56 6100 0001 8666 930
Banka: Delavska hranilnica D.D., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Namen: Članarina 2023 (če ne plačujete s svojega računa, potem tukaj dopišite svoje ime)
Rok: 10.3.2023

Lepo vas pozdravljamo, 
Vaše Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

Soustvarimo nov eko-socialni svet: Nikogar ne pustimo za seboj – povzetek srečanja

Ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki ga vsako leto obeležujemo v mesecu marcu, smo pripravili izobraževalni dogodek. Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 90 udeleženk in udeležencev je potekalo na daljavo (preko aplikacije Zoom).

torek, 15. marca 2022

Dogodek smo organizirali s sodelovanjem Fakultete za socialno delo.

  • Program
  • Povzetek srečanja, T. Derin in T. Rape Žiberna  – Povzetek
  • Socialno delo v izrednih razmerah: triaža in transdisciplinarnost, D. Zaviršek – Posnetek
  • Naj noben otrok ne izostane, L. Bašič Jančar – Predstavitev (prispevek je avtorsko zaščiten)
  • Vloga zagovorništva v socialnem delu, A. Crnojević – Predstavitev
  • Blog o socialnem delu – odprt prostor za izražanje mnenj in izkušenj, V. Pavlič – Predstavitev

Svetovni dan socialnega dela

Spoštovani!

V Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije bomo v letu 2022 ponovno obeležili svetovni dan socialnega dela, in sicer 15. marca. Mednarodno združenje socialnih delavk in delavcev je za to priložnost izbralo slogan »Soustvarimo nov eko-socialni svet: Nikogar ne pustimo za seboj«, ki bo tudi  osrednja tema dogodka, ki ga bo DSDDS organiziralo na ta dan.

Izobraževalni dogodek, kateremu bo sledila Skupščina DSDDS, bo predvidoma izveden preko Zoom-a, če bodo razmere dopuščale pa v hibridni obliki (v živo na FSD in preko Zoom-a).

Vabimo Vas, da do 31.1.2022 na društven e-mail (drustvo.socdel.si@gmail.com) posredujete prijave za prispevke na izobraževalnem dogodku ob svetovanem dnevu socialnega dela. Željeno je, da so vsebine povezane z zgoraj navedeno temo.

Lep pozdrav,

Člani Izvršnega odbora DSDDS

Konstituirani organi društva v novih sestavah in ostale novice

Spoštovane članice in spoštovani člani DSDDS!

Pol leta je kar sem prevzel vodenje društva. Kmalu po volilni skupščini so bili konstituirani organi društva v novih sestavah. Vodenje izvršnega odbora (IO) je prevzela ga. Lea Dajčman in ta organ dobro vodila do nedavnega srečanja IO (nato pa podala svojo odstopno izjavo (iz osebnih razlogov), ki je bilo 7.9.2021, ko je vodenje prevzela ga. Martina Horvat Kuzma. Ta organ je do sedaj imel štiri seje, na katerih smo razpravljali o več aktualnih temah s poudarkom na oblikovanju prioritet DSDDS (pridobivanje novih članov, vzpostavitev bloga o socialnem delu). S podporo Zdenke Svaljek je bila v okviru tega organa izvedena tudi anketa namenjena članstvu, ki ste jo pred kratkim prejeli v izpolnjevanje. 

Vodenje Nadzornega odbora (NO) je prevzela dr. Tamara Rape Žiberna. NO nudi ostalim organom društva tudi podporo pri delovanju (omogočanje ZOOM naslova za srečanja, pomoč pri organizaciji prostorov za srečanja) in so poleg rednih nalog (predvidenih s statutom) podale že tudi nekatere predloge (npr. po srečanju na FSD) za nadaljnje delovanje društva ter realizirale nekatere ideje (obeležitev visokih življenjskih jubilejev članic društva v sodelovanju s FSD).

Vodenje Častnega razsodišča (ČR) je prevzela dr. Vesna Leskošek. ČR se je v tej sestavi sestalo trikrat. Med drugim so članice tega organa opazile, da je na spletni strani nelektoriran izvod kodeksa etike, ki ga bo potrebno jezikovno urediti. Dogovorile pa so se tudi za promocijo kodeksa, zato so na IO društva dale predlog za tisk plakatov velikosti A3, ki bi jih poslali javnim službam in NVO, da jih izobesijo na vidno mesto, dostopno uporabnicam in uporabnikom storitev. Na FSD so članice ČR dale tudi pobudo, da kodeks dobijo vse diplomantke in diplomati ob podelitvi diplomskih listin. Niso pa do sedaj dobile v obravnavo še nobenega konkretnega primera kršitve kodeksa.

Ena od pomembnejših aktivnosti društva bo priprava kongresa socialnega dela, ki bo v jeseni leta 2022. DSDDS in FSD sta organizatorja kongresa. Kongres ima še soorganizatorje. Člane društva pozivam, da razmislite o prijavi prispevka na kongresu. S strani društva smo v programskem odboru kongresa Tamara Rape Žiberna, Laura Perko in Janko Cafuta. Kakršno koli vprašanje ali predlog lahko pošljete kateremu koli od nas, lahko pa ga pošljete na elektronski naslov društva.

Vesel sem, da je v pripravi blog o socialnem delu, ki bo začel delovati predvidoma v mesecu septembru 2021. Blog je namenjen vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem, ki želijo strokovni in splošni javnosti predstaviti svoje izkušnje, razmišljanja, ideje in dileme (e-naslov bloga: blogdsdds@gmail.com).  Hvala Vesni Leskošek za predlog in podporo, Alešu Žnidarju, da je zadevo tehnično pripravil za realizacijo ter Lei Dajčman, Martini Horvat Kuzma in Veroniki Pavlič, ki bodo ob Vesni članice uredniškega odbora bloga.

Ljubljana, 20.9.2021

Ivan Janko Cafuta, predsednik DSDDS

Sklic 10. redne in volilne Skupščine

IO je na zadnji seji sprejel sklep, da se letošnja Skupščina Društva skliče za dne, 4. marca 2021. Skupščina bo, glede na korona ukrepe, ki še vedno prepovedujejo zbiranje večjega števila ljudi v času sklica, potekala preko spleta.  Delo skupščine bo javno, kar pomeni, da lahko na njej sodelujejo tudi nekdanji člani, pridruženi člani ali drugi, ki jih delo društva zanima. Pravico glasovanja o sklepih ter pravico volitev pa imajo le  redni člani društva,  ki bodo vso skupščinsko gradivo prejeli po e-pošti, do 18. februarja 2021.

Na letošnji Skupščini bodo poleg letnih poročil obravnavana oba društvena ključna dokumenta, to je Statut in Kodeks etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije.

Skupščina je volilna, zato se bodo volili novi člani in članice organov Društva. Prav tako se bodo poleg programa za leto 2021 sprejemale programske usmeritve za obdobje 2021 – 2022.

Vabljeni!