Čestitamo!

Prejemamo obvestila o vaših hitrih odzivih na terenu, odprtjem telefonskih linij za ljudi, sodelovanju z lokalno skupnostjo pri pomožnih oblikah pomoči, organiziranju širših mrež, ki se bodo v naslednjih dneh pomagale spopadati s povsem novimi potrebami, prostovoljstvu….

Naš poklon in čestitke ob svetovnem dnevu socialnega dela!

mag. Danica Hrovatič, predsednica DSDDS