Stališča DSDDS na temo socialnega dela v času Covid krize

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije je v času razglašenih ukrepov preprečevanja širjenja korona virusa od 13. marca do 30. maja 2020 spremljalo ukrepe in odzive strokovnih institucij ter ocenilo vlogo socialnega dela v tem času.

DSDDS meni, da socialne delavke in socialni delavci v praksi dobijo vse premalo priznanj za opravljeno delo, da so rešitve socialnega dela spregledane, kar vse vpliva na vlogo te profesije pri reševanju zapletenih življenjskih situacij ljudi. Po drugi strani pa je DSDDS na pokoronski seji društvenih organov diskutiralo o problematičnih točkah odzivov socialnega dela v tem času, od kakovosti posredovanih navodil, odzivov socialnega dela za umeščanje navodil v delo, dostopnosti socialnovarstvenih storitev za uporabnike, povezanosti socialnega dela v lokalnem prostoru, sodelovanje strok v javnem prostoru in s tem tudi prepoznavnosti pomena socialnega dela v kriznih razmerah. DSDDS je opredelilo neustrezno rabo strokovnih terminov socialnega dela v ukrepih, kot primer uporabe pojma socialna distanca za poimenovanje ukrepa fizične razdalje, neprimerno ureditev dostopnosti socialnih institucij za uporabnike, vprašljiva etična ravnanja ob posameznih situacijah…

Zapisali smo šest ključnih stališč za ravnanja socialnih delavk in socialnih delavcev, ki izhajajo iz korona krize z namenom vidnosti vloge socialnega dela.

Celotni prispevek