TEDEN DNI KARANTENE

Nekaj je potrebno storiti, pa čeprav… ohranimo mirnost, ostanimo, modri in bodimo odprti!

Vlada je postregla z vrsto ukrepi, ki nas ohranjajo zdrave v našem najožjem okolju. Ostanimo doma! Veliko ljudi tako dela od doma, prisilno ne hodi na delo, nima več dela… Tudi socialne delavke in socialni delavci smo v tej skupini, ko smo po eni strani profesija, ki v kriznih razmerah stoji v prvi vrsti, po drugi strani pa se ravno tako ukvarjamo z lastnimi problemi in stiskami.

Socialno delo centrov za socialno delo je v kriznih razmerah izjemno pomembno, saj lažje odkriva ljudi, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Lahko skrbi za mrežo izvajalcev v lokalnem okolju, da ne razpade in tudi sam center ostane ključni izvajalec pri ohranjanju človekovega dostojanstva v hudih in najhujših razmerah.

Lokalne skupnosti so se v svojih okoljih odzvale z zagotavljanjem pomoči pri dostavi hrane, psihosocialnim svetovanjem, vzpostavljanjem ekip prostovoljcev, ki vstopajo tam, kjer je tu nujno  potrebno. S sodelovanjem s Civilno zaščito, Rdečim križem in Karitasom zagotavljajo dobavo sanitetnega materiala, kar je ključna potreba v vseh okoljih, da se lahko pomoč profesionalcev in prostovoljcev nudi varno. Pomembno je tudi, da se spoštujejo vsakršne iniciative lokalnega prebivalstva. Očitki, da nekdo nekaj ni naredil, v teh trenutkih niso na mestu.

Pozdravljamo iniciativo šivilj v Kliničnem centru, ko so samoiniciativno pričele s šivanjem zaščitnih mask. Ob tem smo ozavestili, da ni potrebno biti odvisen, da lahko hitro vzpostavimo nov sistem. To je kreativno delovanje v kriznih razmerah. V slovenskem prostoru imamo ogromno šivilj, ki so izgubile svoje delo in so s svojimi spretnostmi pripravljene priskočiti na pomoč. Pralne maske si za svoje potrebe lahko izdelamo družine doma, skupaj z otroki je to lahko prav odgovorna »družinska igra«.

Izjemni so izvajalci pomoči na domu, ki niso ostali doma! Organizirali so se tako, da na delu ostanejo socialne oskrbovalke, ki lahko, druge pa pomagajo uporabnikom, ki živijo sami ali svojci za njih ne morejo poskrbeti. Kako pomemben je bil tu zdrav razum in profesionalno ukrepanje, da se z ustrezno zaščito pomoč na domu nadaljuje in zagotavlja vsem, ki jo potrebujejo.

Vsaka skupina uporabnikov, vsak človek v stiski je zgodba zase. Sedaj se je pokazalo, zakaj v socialnem delu težko sprejmemo v naprej sprejete standarde, kako moramo delati. Takšna situacija, ki je za celotno družbo povsem nova, nas to uči. Vsakdo naj tu uporabi svoje znanje in modrost za delovanje v povsem drugačnih razmerah.

Odzivi sočutja v tem trenutku lahko da ne gredo v pravo smer. Dajanje lažnega upanja prav gotovo tudi ni na mestu. Velikokrat pa drugega nimamo v rokah. Beseda je temeljno orodje v socialnem delu. Ko z besedami delujemo na daljavo, velikokrat ne vemo, kako ljudje zapisane besede razumejo iz svoje lastne perspektive, lahko da povsem drugače, kot smo jih želeli sporočiti. Odzivi lahko gredo v povsem drugo smer, kot bi bilo potrebno. Dejanja podpore v materialnem smislu so zato najbolj transparentna, vidna in na mestu v kriznih razmerah, vendar je pomembno, da so dopolnjevana s človeškim odnosom. Kako vzpostavljamo človeški odnos na daljavo, kako dosežemo človeka je izziv socialnemu delu.

V marcu se, prav blizu svetovnemu dnevu socialnega dela, na prvi pomladni dan obeležuje tudi svetovni dan sreče. Letos je slednje malokdo opazil. Zato naj podelimo sporočilo ustvarjalcev te teme v kriznih razmerah, kar lahko uporabimo kot posamezniki in posameznice zase osebno, kakor tudi za delovanje v socialnem delu.

OHRANIMO MIRNOST. Obstaja veliko stvari, na katere ne moremo vplivati. V trenutkih tesnobe ozavestimo svoj dih in se osredotočimo na tisto, kar je resnično pomembno, da se odzovemo konstruktivno.

OSTANIMO MODRI. Sprejemanje pametnih odločitev pomaga vsem. Dajmo izbrati ukrepe, ki podpirajo našo dobrobit in pomagajmo drugim, da storijo enako.

BODIMO ODPRTI. Vsi smo v tem skupaj, tudi ko smo prisiljeni biti narazen. Ostanimo povezani in vzpostavimo varen stik z ljudmi, ki nas potrebujejo, so v stiski ali potrebujejo pomoč.

Danica Hrovatič