GLOBALNA AGENDA SOCIALNEGA DELA 2020-2030

»Sem, ker smo!« Najbolj nov med najstarejšimi koncepti, ubuntu, je postal ena izmed ključnih tem Globalne agende socialnega dela za novo desetletje 2020-2030!

Soustvarjanje preobrazbe družbe je bila naslovna tema globalne konference socialnega dela, ob sprejemanju vsebine globalne agende za novo desetletje, ki jo je sklicala Mednarodna federacija socialnih delavk in delavcev (IFSW) in se je zaradi krize Covid-19 odvijala na daljavo, od 15. do 19. julija 2020. Petdnevno dogajanje je preseglo vsa pričakovanja. Presegla je ekonomske in geografske ovire, presegla je krizo COVID-19.

Udeleženci konference so prispevali razmišljanja v smeri ključnih usmeritev, k v socialnem delu že veljajo na področjih krepitve solidarnosti, izmenjave vrednot, uveljavljanju etičnih načel v prakso, skupnostnim socialnim delom, delom za socialno vključevanje izključenih skupin in podobno, osvetlili pa so se novi pristopi ter nove teme, ki v socialnem delu, tudi v slovenskem prostoru, potrebujejo svoje mesto: dekolonizacija profesije, ustvarjanje prihodnosti, v kateri je vredno živeti (livable future); krepitev odpornosti (resiliance) in druge.

Ključnih pet tem  globalne agende socialnega dela 2020-2030:

  1. Vrednotenje socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne dejavnosti
  2. Soustvarjanje vključujoče družbene preobrazbe
  3. Ubuntu – »Sem, ker smo«
  4. Preoblikovanje sistemov socialnega varstva
  5. Spodbujanje raznolikosti in moči skupnega družbenega delovanja

Naredimo spremembo – bodimo sprememba!

Celotni Zapis s konference IFSW