Pomen in vloga socialnega dela v vrtincu sprememb

Spoštovani,

Ob 60. letnici delovanja Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije vas vabimo v četrtek, 9. 11. 2017, da se udeležite izobraževanja in skupščine društva v novih prostorih Fakultete za socialno delo. Več o samem dogodku in program najdete v prilogi.

Vašo prijavo posredujte preko povezave: https//www.1ka.si/a/141400  do vključno 2. novembra 2017.

Prisrčno vabljeni!

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS) in
Fakulteta za socialno delo (FSD)

Vabilo in program

Pristopna izjava za članstvo v DSDDS

Nagovor predsednice

Spoštovane kolegice, kolegi,

Na 5. skupščini DSDDS sem sprejela po danem zaupanju vodenje našega Društva, z namenom, da postanemo viden in aktiven sogovornik na področju socialnega dela. To seveda ne bo mogoče, v kolikor se ne bomo vsi skupaj pričeli postavljati v zagovorniško držo naše lastne stroke. Zato vas želim povabiti k članstvu  v Društvo socialnih delavk in delavcev, sodelovanju in podajanju predlogov za izboljšanje in upoštevanje našega dela. Čas v katerem delujemo do naših uporabnikov in nas samih ni prijazen. V preteklosti smo bili vsi skupaj uspavani in preveč pasivno sprejemali svojo vdanost, nemoč za kakršnekoli spremembe.  Nase smo pogosto pozabljali sami in tako so ravnali tudi drugi.

V obdobju, ki je pred nami nas čaka veliko dela, ki bi ga želeli postoriti. Vendar pa vse ne bo šlo takoj, brez sodelovanja, predlogov, idej. Zato  želim, da najprej okrepimo članstvo, da se vsi, ki ste nekoč že bili člani ponovno aktivirate in da se Društvu pridružijo mlade kolegice, kolegi, ki lahko s svojim razmišljanjem, videnjem situacije prinesejo veliko nove, sveže energije.

Z novim izvršnim odborom si bomo prizadevali se z vsemi pobudami seznaniti in nanje odreagirati ter jih upoštevati.

Na Skupščini smo zastavili veliko izhodišč za delovanje Društva, prednostne naloge v letošnjem letu bodo seveda na:

 • krepitvi članstva,
 • odzivu na aktualne medijske objave in
 • sodelovanju z institucijami in nevladnimi organizacijami pri spremembah, ki nas zadevajo.

Več informacij o dogajanju v Društvu in na zadnji skupščini boste izvedeli na naši spletni strani. Vse kar nam želite sporočiti lahko pišete na naslov društva:  drustvo.socdel.si@gmail.com  na katerega lahko pošljete svojo pristopno izjavo, ki jo prav tako najdete na spletni strani.

Francka Premzel
Predsednica DSDDS

5. redna in volilna skupščina društva je izvolila nove društvene organe za mandatno obdobje 2017-2018

Na svoji seji dne 10. marca 2017 so se sestali člani in članice društva, ki so na letošnji volilni skupščini volili tudi nove organe. Skupščina je prisluhnila rezultatom dela, ki jih je društvo doseglo pod vodenjem predsednice društva Simone Ratajc, ki je društvo vodila od leta 2002.

SESTAVA NOVIH ORGANOV DRUŠTVA

PREDSEDNICA:
Frančiška Premzel

IZVRŠNI ODBOR:
1. Daniela Janušič
2. Zorica Skorc
3. Klavdija Gorjup
4. Zdenka Švaljek
5. Martina Horvat Kuzma
6. Alenka Košak
7. Veronika Pavlič
8. Marjeta Bizaj
9. Žanet Mithans

NADZORNI ODBOR
1. Ružica Petrovič
2. Amra Šabić
3. Maja Gorenc Šulc
4. Radojka Hižman

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. Goran Kuzma
2. Vilma Kersnik

Skupščina društva je sprejela 12 ključnih nalog za delo v novem mandatnem obdobju, med katerimi je med drugimi tudi cilj večje prepoznavnosti društva med socialnimi delavkami in delavci. Med prioritetne naloge v letu 2017 je skupščina društva novo izvoljenim članom organov naložila kot ključne naslednje tri naloge:

 • širjenje članstva z organizacijo vsebinskih dogodkov,
 • aktivno delovanje članstva v javnosti na temo socialne problematike,
 • sodelovanje članov društva v strokovnih in drugih delovnih telesih.

Vse socialne delavke in delavce vabimo, da se pridružijo društvu, se povežejo s predstavniki delovnih organov in prispevajo k razvoju stroke socialnega dela na vseh področjih delovanja.

5. redna in volilna skupščina društva

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
e-pošta: drustvo.socdel.si@gmail.com

Datum: 24.2.2017
Številka: 5-DSSDS/2017-DH

Spoštovana članica,
spoštovani član društva!

Na podlagi sklepov Skupine za naloge Izvršnega odbora društva, ki je opravila potrebne naloge za sklic članov, vas vabimo, da se udeležite 5. redne in volilne skupščine društva, ki bo:

v petek, 10. marca 2017 ob 16.00 uri

v sejni sobi Upravne enote Ljubljana izpostave Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana

Dnevni red:

 1. Poslovnik delovanja skupščine in izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika)
 2. Poročilo o delu in poslovanju društva v minulem obdobju (Simona Ratajc, Zorica Škorc)
 3. Volitve organov društva
 4. Izhodišča za delovanje društva v obdobju 2017 – 2018 (Klavdija Gorjup, Daniela Janušič)
 5. Predlogi, pobude in vprašanja ter druga medsebojna obvestila.

Prosimo, da svojo udeležbo na volilni skupščini potrdite na društveni e-naslov: drustvo.socdel.si@gmail.com

mag. Danica Hrovatič in Zorica Škorc, l.r.
članici IO DSDDS

Delavnica krepitve moči, znanj in stroke socialnega dela

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije vas vabimo na načrtovalno delavnico krepitve moči, znanj in stroke socialnega dela, ki bo
v torek, 7.2.2017, od 10.00 do 14.00
v prostorih Centra za socialno delo Maribor, Zagrebška 72, Maribor, sejna dvorana, II. Nadstropje.

Za lažjo organizacijo načrtovanja delavnice vas prosim, da udeležbo sporočite na naslov: simona.ratajc@gov.si

VABILO