Novinarska konferenca

Spoštovani,

V imenu Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, Fakultete za socialno delo in strokovnih delavcev CSD-jev, vas vabim na tiskovno konferenco, na kateri želimo javnost seznaniti z nevzdržnimi razmerami v katerih delajo strokovne delavke in delavci na Centrih. Tiskovna konferenca bo potekala na:

FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO, TOPNIŠKA 31, LJUBLJANA,  v petek 22. junija 2018

ob 12,30 uri v predavalnici št. 6.

V javnosti so bile v zadnjem letu prisotne informacije o reorganizaciji centrov za socialno delo, ki pa niso upoštevale in vključevale stroke. Veliko danih obljub s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti ljudem, ni izvedljivih na način, kot so bile obljubljene. Čutimo dolžnost in odgovornost javnost seznaniti z realnostjo, v kateri delujemo in o naših možnostih. Reorganizacija, ki smo ji priča, prinaša strokovnemu delu še dodatne obremenitve in razbremenitve le strokovni službi Ministrstva, ker reševanje pritožb, (ki jih sedaj rešujejo z dveletnimi zaostanki) nalaga novo nastalim območnim centrom, ki pa se bodo okrepili le v smeri upravnih in finančnih služb.

Strokovni delavci več kot polovice centrov za socialno delo so s svojimi podpisi izrazili stisko in nestrinjanje z reorganizacijo zaradi reorganizacije in 5. junija na strokovnem posvetu zapisali svoje stiske in zahteve do MDDSZ, na katerega smo prejeli splošen odgovor, kot že na vse pretekle pobude, vprašanja, predloge. Ker ne želimo ostati edini odgovorni za še težjo situacijo naših uporabnikov, želimo javnost seznaniti z našo stisko.

To seveda lahko izvedemo samo z vašo pomočjo, zato vas vljudno vabimo, da nam prisluhnete.

Z zapisano vsebino smo povabili novinarje in novinarke na tiskovno konferenco po odločitvi na posvetu 5. junija, ko je je zbrala socialnodelavska stroka, da spregovori o težavah in nemogočih pogojih v katerih deluje. Nikoli doslej se pobudi, da je socialno strokovno delo pod takimi pogoji nemogoče nadaljevati na centrih za socialno delo, ni pridružilo tolikšno število strokovnih delavcev zaposlenih na centrih.  Med nalogami, ki smo jih zapisali v zaključke, je bilo DSDDS naložen sklic novinarske konference, v kolikor s strani MDDSZ ne dobimo zagotovil, ki nas bodo prepričala, da se nemudoma lotijo še vsebinske reorganizacije.  Odgovor, ki smo ga na poslane zahteve prejeli, je bil splošen, šablonski, kot že ostali pred njim in ni odgovoril na naše zahteve. Zato je bila odločitev za sklic novinarske konference jasna.

Prisotni novinarji so prejeli dokumenta, ki ju objavljamo.  Rada bi se zahvalila vsem sodelujočim kolegicam in kolegu, posebej še naši izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in predstavnicama Sindikata zdravstva in socialnega varstva.

Zaključek nas sodelujočih na konferenci je bil ta, da z aktivnostmi nadaljujemo, da opozarjamo na situacijo še naprej in ne dovolimo nadaljevanja škode tako našim uporabnikom kot nam samim.

Francka Premzel, univ. dipl. soc.del.

Predsednica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije

DSDDS izjava za javnost

Zaključki posveta o reorganizaciji CSD