Socialno delo v Iranu je obeležilo 60 let

Prva mednarodna konferenca o socialnem delu, 17.-20.december 2017

Udeležili smo se 1. Mednarodnega kongresa socialnega dela v Iranu. Danica Hrovatič se je odzvala povabilu Iranskega društva socialnih delavcev (IASW) in se kot predstavnica iz Slovenije udeležila kongresa. 

To je bil kongres na izjemno visoki ravni, tako po organizaciji kot vsebini, z udeležbo ključnih akterjev socialnega dela na ravni države Iran, mednarodne organizacije International Federation of Social Workers (IFSW), regionalnih podružnic IFSW-ja, z udeležbo čez 3.000 socialnih delavk in delavcev ter študentov socialnega dela Irana ter 19-imi delegati iz tujine. Govorci iz Nemčije, Rusije, Armenije, Azerbajdžana, Kirgizistana, Malezije, Filipinov, Indije, Pakistana in Avstralije so predstavljali socialno delo v svojih državah, v kontekstu preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Danica Hrovatič je v svojem prispevku predstavila socialno delo v Sloveniji, izobraževanje za socialno delo, zgodovino profesionalnega povezovanja, značilnosti socialnega varstva, paradigmatskega razvoja socialnega dela, novostih v metodah ter vizijo razvoja v socialnem delu. V imenu predsednice Francke Premzel je podpisala Memorandum o sodelovanju na področju socialnega dela z IASW. Memorandum je podpisalo še sedem držav: Rusija, Armenija, Azerbajdžan, Kirgizistan, Malezija, Filipini in Indija.

Na kongresu je bilo podeljenih 60 znakov časti zaslužnim socialnim delavkam in delavcem iz Irana. Ker je kongres predstavljal odpiranje države Iran na področju socialnega dela, smo udeleženci iz tujine prejeli spominski znak kot posebno obeležje zahvale.

Obisk na kongresu je podrl mite o tej državi, ki jih imamo v zahodni kulturi, in nas prepričal o povsem drugem, predvsem pa tudi o tem, da je socialno delo v Iranu napredno, socialne delavke in delavci zavezani svojemu poslanstvu in željni strokovnih izmenjav s svetom.

Video https://youtu.be/UGyZhH7u2oY

Slike: Memorandum o sodelovanju, Spominski znak