6. REDNA IN VOLILNA SKUPŠČINA ZA IZPOPOLNITEV MANJKAJOČIH ORGANOV DRUŠTVA ZA MANDATNO OBDOBJE 2017 DO 2018

Po prvem izobraževalnem delu, ki se ga je udeležilo okrog 120 slušateljic in slušateljev, smo  nadaljevali s skupščino. Izobraževanje nam je uspelo izpeljati s pomočjo FSD in predavateljic, ki so svoj prispevek pripravile brezplačno. Njihova odličnost je pritegnila širok krog udeležencev, ne samo socialnih delavk in delavcev.  Fakulteta za socialno delo nam je v prenovljenih prostorih omogočila izvedbo celotnega dne, kjer smo sočasno obeležili še 60  letnico začetkov delovanja Društva. Ob tem je potrebno napisati še zahvalo Radenski iz Radencev, ki nam je donirala napitke in članicam IO Društva, ki so prispevale vse ostalo, da so udeleženci vzdržali ves dan.

Na 5.redni skupščini zaradi premajhnega števila članov, ni bilo mogoče zapolniti vseh po Statutu predvidenih organov DSDDS in  se se  s tem namenom izvedle še volitve s predhodnim kandidacijskim postopkom.    V organe Društva so bile izvoljene še:

6 REDNA IN VOLILNA SKUPŠČINA