Konstituirani organi društva v novih sestavah in ostale novice

Spoštovane članice in spoštovani člani DSDDS!

Pol leta je kar sem prevzel vodenje društva. Kmalu po volilni skupščini so bili konstituirani organi društva v novih sestavah. Vodenje izvršnega odbora (IO) je prevzela ga. Lea Dajčman in ta organ dobro vodila do nedavnega srečanja IO (nato pa podala svojo odstopno izjavo (iz osebnih razlogov), ki je bilo 7.9.2021, ko je vodenje prevzela ga. Martina Horvat Kuzma. Ta organ je do sedaj imel štiri seje, na katerih smo razpravljali o več aktualnih temah s poudarkom na oblikovanju prioritet DSDDS (pridobivanje novih članov, vzpostavitev bloga o socialnem delu). S podporo Zdenke Svaljek je bila v okviru tega organa izvedena tudi anketa namenjena članstvu, ki ste jo pred kratkim prejeli v izpolnjevanje. 

Vodenje Nadzornega odbora (NO) je prevzela dr. Tamara Rape Žiberna. NO nudi ostalim organom društva tudi podporo pri delovanju (omogočanje ZOOM naslova za srečanja, pomoč pri organizaciji prostorov za srečanja) in so poleg rednih nalog (predvidenih s statutom) podale že tudi nekatere predloge (npr. po srečanju na FSD) za nadaljnje delovanje društva ter realizirale nekatere ideje (obeležitev visokih življenjskih jubilejev članic društva v sodelovanju s FSD).

Vodenje Častnega razsodišča (ČR) je prevzela dr. Vesna Leskošek. ČR se je v tej sestavi sestalo trikrat. Med drugim so članice tega organa opazile, da je na spletni strani nelektoriran izvod kodeksa etike, ki ga bo potrebno jezikovno urediti. Dogovorile pa so se tudi za promocijo kodeksa, zato so na IO društva dale predlog za tisk plakatov velikosti A3, ki bi jih poslali javnim službam in NVO, da jih izobesijo na vidno mesto, dostopno uporabnicam in uporabnikom storitev. Na FSD so članice ČR dale tudi pobudo, da kodeks dobijo vse diplomantke in diplomati ob podelitvi diplomskih listin. Niso pa do sedaj dobile v obravnavo še nobenega konkretnega primera kršitve kodeksa.

Ena od pomembnejših aktivnosti društva bo priprava kongresa socialnega dela, ki bo v jeseni leta 2022. DSDDS in FSD sta organizatorja kongresa. Kongres ima še soorganizatorje. Člane društva pozivam, da razmislite o prijavi prispevka na kongresu. S strani društva smo v programskem odboru kongresa Tamara Rape Žiberna, Laura Perko in Janko Cafuta. Kakršno koli vprašanje ali predlog lahko pošljete kateremu koli od nas, lahko pa ga pošljete na elektronski naslov društva.

Vesel sem, da je v pripravi blog o socialnem delu, ki bo začel delovati predvidoma v mesecu septembru 2021. Blog je namenjen vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem, ki želijo strokovni in splošni javnosti predstaviti svoje izkušnje, razmišljanja, ideje in dileme (e-naslov bloga: blogdsdds@gmail.com).  Hvala Vesni Leskošek za predlog in podporo, Alešu Žnidarju, da je zadevo tehnično pripravil za realizacijo ter Lei Dajčman, Martini Horvat Kuzma in Veroniki Pavlič, ki bodo ob Vesni članice uredniškega odbora bloga.

Ljubljana, 20.9.2021

Ivan Janko Cafuta, predsednik DSDDS

Primopredaja novemu vodstvu

V sredo, 31. marca 2021 sedanja predsednica zaključi mandat in predaja vodenje društva na 10. skupščini izvoljenemu predsedniku Ivanu Janku Cafuti. V prvih dneh v mesecu aprilu bo novi predsednik sklical konstitutivne seje društvenih organov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, ki bodo izmed sebe izvolili predsednico oz. predsednika organa. Predsednica oz. predsednik Izvršnega odbora je hkrati podpredsednik Društva.

Vsi dosedanji člani organov kot člani novih organov so prejeli mnenja udeleženk in udeležencev z Dneva socialnega dela dne, 16. marca 2021, ki so zapisana v anketnem vprašalniku, ter zaključno sporočilo. Oba dokumenta, poleg letnega programa dela 2021 in smernic mandata 2021-2022, obvezujeta predsednika ter novo ekipo k odgovornemu nadaljevanju zastavljenega dela v društvu in udejanjanju njegovega poslanstva po statutu.

Novim društvenim organom vsi člani dosedanjega mandata želimo uspešno delo!

mag. Danica Hrovatič, predsednica

Dan socialnega dela 2021

2021

UBUNTU “Sem, ker smo” Krepitev solidarnosti in povezanosti

Danica Hrovatič, predsednica, v nagovoru udeležencem poudari opravljeno delo društva in za krepitev profesije socialnih delavk in socialnih delavcev
Klavdija Gorjup je moderirala dogodek, ki se ga je udeležilo natančno 100 udeležencev in udeleženk

Nina Mešl, o raziskavi covid…
Klavdija Gorjup, o rezilientnosti…
Sandra Murk, o posledicah covid ukrepov med mladimi
Primož Jamšek, vpliv covid na integracija migrantov
Maja Gorenc Šulc, o programih RKS NM
Radojka Hižman, predstavitev dela Svetovalnice MB
Daniela Janušič, ob zaključku navdušila udeležence s svojim izjemnim delom
Janko Cafuta, novoizvoljeni predsednik o poudarkih naslednjega dvoletnega programa…
Nasvidenje drugo leto…

Program

Povzetki prispevkov izvajalcev

Zaključno sporočilo Dneva socialnega dela

STROKOVNA GRADIVA:

Leto 2020

Povzetki prispevkov izvajalcev

Dogodek je bil 13. marca 2020, na dan razglasitve epidemije in ukrepov prepovedi organiziranja dogodkov, odpovedan.

Osmi marec

Spoštovane socialne delavke!

Naj vas spomnim na današnji dan, da je to dan, ko nam šopek rož lepo poboža dušo…,  obenem pa začutimo, da je 8. marec veliko več. Spomnimo se žensk, ki so premikale meje, začutimo, da boj še zdaleč ni končan…

Od kolegice socialne delavke sem prejela jutranje voščilo, No Passaran.  Hvala za to! To je vzklik borcev v bitkah, je vzklik španske borke Dolores Ibarruri. Ne boste prodrli je vzklik, ki je povezal in še danes povezuje moč takrat, ko je potrebno ukrepati, ko so pravice ogrožene…

Dolores Ibarruri (1895 – 1989)

Moč Dolores Ibarruri želim podeliti z vami, socialnimi delavkami, ki smo danes v profesionalni situaciji bolj kot kdaj koli prej pred izzivom. Biti pridne in ubogljive delavke danes ni (več) dovolj! Boriti se nepovezano, je premalo.

Za profesijo socialnega dela se lahko borimo skupaj, zato No Passaran!

Danica Hrovatič

Skupščina izvolila društvene organe za mandat 2021-22

Na letošnji 10. skupščini društva smo izvolili nove društvene organe. To so bile tretje volitve po revitalizaciji društva v letu 2016 in naš cilj je, da v delo društvenih organov vsaki dve leti pritegnemo čim več novih članov. Tako krepimo društveno telo in aktivnost članstva. Kdo je nov predsednik društva in kdo so člani društvenih organov preverite pod zavihkom Društveni organi. Vsem novim članicam in članom društvenih organov čestitamo ob izvolitvi in želimo uspešno delo.

Letošnja skupščina je potekala na daljavo, 4. 3. 2021

Skupščina je sprejela in potrdila poročilo o delu društva v letu 2020, objavili smo ga pod zavihkom Poročila. Prav tako je na skupščini sprejet plan za leto 2021 in programske smernice za naslednje dvoletno obdobje. Oba dokumenta sta objavljena pod zavihkom Program.

Je pa letošnja skupščina pomembna tudi zaradi sprejema in potrditve novega Kodeksa etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije. Na spletni strani ga najdete v mapi Kodeks etike. Članstvo društva pa ga prejmete po pošti, sveže natisnjenega,  ob svetovnem dnevu socialnega dela, letos je 16. marca 2021.

Dobili smo še prenovljen statut. V zadnjem letu smo naredili revizijo, saj je bilo potrebno sprejeti terminološke izboljšave, popravke v medsebojnih odnosov med organi. Pripravili smo tudi predlog za nov organ društva strokovni svet, kar pa letos še nismo predlagali skupščini. Menili smo, da društvo še potrebuje utrditi svojo vlogo v socialnem delu, potem pa bo potreba po tem organu tudi jasnejša. Za izvedbo strokovnih nalog, ki so povezane s poslanstvom društva, tako še naprej skrbi Izvršni odbor. Revidiran statut je objavljen pod zavihkom Statut.  

Sklic 10. redne in volilne Skupščine

IO je na zadnji seji sprejel sklep, da se letošnja Skupščina Društva skliče za dne, 4. marca 2021. Skupščina bo, glede na korona ukrepe, ki še vedno prepovedujejo zbiranje večjega števila ljudi v času sklica, potekala preko spleta.  Delo skupščine bo javno, kar pomeni, da lahko na njej sodelujejo tudi nekdanji člani, pridruženi člani ali drugi, ki jih delo društva zanima. Pravico glasovanja o sklepih ter pravico volitev pa imajo le  redni člani društva,  ki bodo vso skupščinsko gradivo prejeli po e-pošti, do 18. februarja 2021.

Na letošnji Skupščini bodo poleg letnih poročil obravnavana oba društvena ključna dokumenta, to je Statut in Kodeks etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije.

Skupščina je volilna, zato se bodo volili novi člani in članice organov Društva. Prav tako se bodo poleg programa za leto 2021 sprejemale programske usmeritve za obdobje 2021 – 2022.

Vabljeni!

Zbiranje predlogov za nove organe društva v mandatnem obdobju 2021 – 2022

Po sklepu Izvršnega odbora DSDDS na 8. seji z dne, 22. decembra 2020, se s 7. januarjem 2021 začne zbiranje predlogov za nove organe društva. Na letošnji 10. redni in volilni skupščini bomo volili nove člane društvenih organov:

– Predsednika / Predsednico; 
– Izvršni odbor (9 članov); 
– Častno razsodišče (3 člane + 2 namestnika) ter 
– Nadzorni odbor (3 člane + 2 namestnika). 

Zbiranje predlogov poteka do 21. januarja 2020.

Zbrane predloge bo pregledal Odbor za volitve, ki bo preveril predlagane kandidatke in kandidate v skladu s statutom (redno članstvo),  pridobil soglasja članov h kandidaturi in pripravil listo kandidatk in kandidatov v potrditev Izvršnemu odboru in volitve na Skupščini DSDDS.  

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju predlogov!

Novoletno voščilo

Letošnje leto je bilo posebej zahtevno, od nas je pričakovalo veliko potrpežljivosti, inovativnosti v povsem novih delovnih situacijah in tudi v domačem okolju nam ni bilo lahko. Marsikdo med vami je v tem letu stopil v vlogo učitelja ali učiteljice na domu, v vlogo eksperta za delo s tehnologijo, v vlogo iskalca rešitve tam, kjer je to videti nemogoče. Vse to je zahtevalo ogromno napora. Tudi uporabniki so nas potrebovali bolj kot kdaj koli prej, čeprav niso (z)mogli do nas…

Je pa leto hkrati osvetlilo nove poti pomoči, okrepilo povezanost tam, kjer je prej ni bilo… verjamemo, da vsakdo izmed nas lahko odkrije nekaj… In ugotovi, navsezadnje je bilo to leto polno prav posebnih izkušenj!

Naj se leto dobro zaključi, za vse! Naj ob koncu leta da priložnost povezanosti drug z drugim. Naj odkrije priložnosti povezovanja intuitivno z ljudmi, našimi najdražjimi, s katerimi ne moremo biti skupaj.

Drugo leto pa je znova leto novih priložnosti. Tudi za socialno delo. Tudi za Društvo. To bo leto, ki ga obeležuje simbol povezanosti »Ubuntu«, »Sem, ker smo«.

Lepe božične in novoletne praznike vam želimo in velik SREČNO v novo leto !

Danica Hrovatič, predsednica

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije