1. SOCIALNI KLUB DRUŠTVA SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE

Odločitev za klub je bila sprejeta na 1. seji skupnih organov (izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče), dne 25. 9. 2023.

Glavni namen kluba je povezovanje socialnih delavk in delavcev ter študentk in študentov z namenom:

  • medsebojne podpora in pomoč pri prepoznavanju stroke socialnega dela (strokovna, moralna) preko izmenjave mnenj in izkušenj: primeri dobrih praks, rojevanje novih idej,
  • druženja (občutek pripadnosti, razumevanja, sprostitev, izleti),
  • izboljšanje medijske podobe socialnega dela in
  • izobraževanja (spoznavanje različnih področij dela).

Vizija kluba pa je organiziranje aktivnosti in dejavnosti preko druženja z namenom KREPITVE JAVNE PODOBE SOCIALNEGA DELA. 

Potek našega prvega srečanja ki smo ga imeli v ponedeljek, 11. 9. 2023 ob 17. uri na Fakulteti za socialno delo:

Sprva smo se vsi udeleženi predstavili in predstavili področje socialnega dela, ki ga opravljamo. Presenečeni smo ugotovili, kako različna področja dela poznamo in smo vpeti vanj, koliko različnih obrazov socialnega dela poznamo in kako se le ti odražajo v družbi, od centrov za socialno delo, nevladnih organizacij, javne uprave ter privatnega spektra.

Skozi pogovor smo počasi oblikovali glavno nit, kateri bi želeli slediti skozi srečanja socialnih klubov. Predvsem si želimo, da bi začeli oblikovati podobo socialnega dela, ki bi doprinesla k boljši podobi v javnosti, da bi se javno predstavilo socialno delo, ki je močno, potrebno ljudem in naravnano na primere dobrih praks.

Domenili smo se, da do naslednjega srečanja socialnega kluba, ki bo 11. 12. 2023 premislimo, kako bi lahko začeli predstavljati socialno delo navzven, krepili javno podobo in začenjali prevzemati aktivno vlogo pri predstavljanju stroke družbi.

Andreja Verovšek se je prijazno ponudila, da pripravi t. i. modul aktivne predstavitve socialnega dela navzven.

V veselem klepetu smo srečanje zaključili. Naj povemo še to, da smo govorili tudi v smeri organiziranja kluba kje drugje, kot v Ljubljani, glede na to, da bi ostali člani tudi želeli priti, pa jim razdalja predstavlja težavo.

Po fotografiji presodite ali smo se imeli lušno ali ne. Kaj pravite? 🙂