Redna in volilna skupščina Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije

Spoštovane članice in člani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije!

Na redni in volilni skupščini Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS), ki jo bomo v društvu sklicali v mesecu marcu 2023, bomo izvolili nove člane in članice organov društva, ki bodo v novem mandatnem obdobju 2023-2024 zastopali profesijo socialnega dela in poslanstvo DSDDS.

Volili bomo naslednje organe DSDDS:
– Predsednika / Predsednico;
– Izvršni odbor (9 članov);
– Častno razsodišče (5 članov) ter
– Nadzorni odbor (5 članov).

Kot članico ali člana društva vas vabimo, da predlagate kandidate za člane in članice omenjenih organov (lahko predlagate tudi sebe) ter svoje predloge na kratko obrazložite. 

Vaše predloge sprejemamo do 15. februarja 2023.  

Zbrane predloge bo pregledal Odbor za volitve, ki bo preveril predlagane kandidatke in kandidate v skladu s statutom (redno članstvo),  pridobil soglasja članov h kandidaturi in pripravil listo kandidatk in kandidatov v potrditev Izvršnemu odboru in volitve na Skupščini DSDDS.  

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju predlogov na tej povezavi  https://1ka.arnes.si/DSDDS2023

Vabimo vas tudi k plačilu članarine za leto 2023, ki znaša 20,00 EUR. 

Podatki za plačilo članarine so: 
DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE
TOPNIŠKA 31, 1000 LJUBLJANA 
TRANSAKCIJSKI RAČUN (TR): SI56 6100 0001 8666 930
Banka: Delavska hranilnica D.D., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Namen: Članarina 2023 (če ne plačujete s svojega računa, potem tukaj dopišite svoje ime)
Rok: 10.3.2023

Lepo vas pozdravljamo, 
Vaše Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije