Konstituirani organi društva v novih sestavah in ostale novice

Spoštovane članice in spoštovani člani DSDDS!

Pol leta je kar sem prevzel vodenje društva. Kmalu po volilni skupščini so bili konstituirani organi društva v novih sestavah. Vodenje izvršnega odbora (IO) je prevzela ga. Lea Dajčman in ta organ dobro vodila do nedavnega srečanja IO (nato pa podala svojo odstopno izjavo (iz osebnih razlogov), ki je bilo 7.9.2021, ko je vodenje prevzela ga. Martina Horvat Kuzma. Ta organ je do sedaj imel štiri seje, na katerih smo razpravljali o več aktualnih temah s poudarkom na oblikovanju prioritet DSDDS (pridobivanje novih članov, vzpostavitev bloga o socialnem delu). S podporo Zdenke Svaljek je bila v okviru tega organa izvedena tudi anketa namenjena članstvu, ki ste jo pred kratkim prejeli v izpolnjevanje. 

Vodenje Nadzornega odbora (NO) je prevzela dr. Tamara Rape Žiberna. NO nudi ostalim organom društva tudi podporo pri delovanju (omogočanje ZOOM naslova za srečanja, pomoč pri organizaciji prostorov za srečanja) in so poleg rednih nalog (predvidenih s statutom) podale že tudi nekatere predloge (npr. po srečanju na FSD) za nadaljnje delovanje društva ter realizirale nekatere ideje (obeležitev visokih življenjskih jubilejev članic društva v sodelovanju s FSD).

Vodenje Častnega razsodišča (ČR) je prevzela dr. Vesna Leskošek. ČR se je v tej sestavi sestalo trikrat. Med drugim so članice tega organa opazile, da je na spletni strani nelektoriran izvod kodeksa etike, ki ga bo potrebno jezikovno urediti. Dogovorile pa so se tudi za promocijo kodeksa, zato so na IO društva dale predlog za tisk plakatov velikosti A3, ki bi jih poslali javnim službam in NVO, da jih izobesijo na vidno mesto, dostopno uporabnicam in uporabnikom storitev. Na FSD so članice ČR dale tudi pobudo, da kodeks dobijo vse diplomantke in diplomati ob podelitvi diplomskih listin. Niso pa do sedaj dobile v obravnavo še nobenega konkretnega primera kršitve kodeksa.

Ena od pomembnejših aktivnosti društva bo priprava kongresa socialnega dela, ki bo v jeseni leta 2022. DSDDS in FSD sta organizatorja kongresa. Kongres ima še soorganizatorje. Člane društva pozivam, da razmislite o prijavi prispevka na kongresu. S strani društva smo v programskem odboru kongresa Tamara Rape Žiberna, Laura Perko in Janko Cafuta. Kakršno koli vprašanje ali predlog lahko pošljete kateremu koli od nas, lahko pa ga pošljete na elektronski naslov društva.

Vesel sem, da je v pripravi blog o socialnem delu, ki bo začel delovati predvidoma v mesecu septembru 2021. Blog je namenjen vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem, ki želijo strokovni in splošni javnosti predstaviti svoje izkušnje, razmišljanja, ideje in dileme (e-naslov bloga: blogdsdds@gmail.com).  Hvala Vesni Leskošek za predlog in podporo, Alešu Žnidarju, da je zadevo tehnično pripravil za realizacijo ter Lei Dajčman, Martini Horvat Kuzma in Veroniki Pavlič, ki bodo ob Vesni članice uredniškega odbora bloga.

Ljubljana, 20.9.2021

Ivan Janko Cafuta, predsednik DSDDS