Stiske zaposlenih po reorganizaciji Centrov za socialno delo

Obvestilo

Na naslov DSDDS smo  prejeli pismo strokovnih delavk in delavcev iz CSD Ljubljana  in ga objavljamo necenzurirano. Pismo opozarja na pomembne stiske ki jih je prinesla reorganizacija. S stiskami kolegic in kolegov sicer nismo bili seznanjeni razen preko tega dopisa. V primeru resničnosti navedb ostro nasprotujemo tovrstnemu ravnanju.

Glede na zapise stisk, ki so jih pošiljale kolegice in kolegi  različnih CSD  v obdobju po reorganizaciji,  pa lahko račemo da je reorganizacija napačno zastavljena, da povečuje birokracijo katere namen je kontrola. Zmanšuje strokovnost in možnosti strokovnega dela. Vse to je seveda posledica manjka socialnih delavk in delavcev na CSD-jih. Veseli smo, obljube o novih 74 zaposlitvah, čeprav glede na manjko to ne bo dovolj. Upamo, da bo obljuba čimprej realizirana in da se ne bodo te zaposlitve vštele v kvoto dodatnih zaposlitev zaradi novih nalog, ki jih prinaša sprememba Zakona o socialnem varstvu.

Zavedamo se, da je stisk med zaposlenimi zaradi pomanjkanja kadra v socialnem delu veliko. V Društvu vas podpiramo in bomo pomagali kolikor bo mogoče. Zato nam napišite svoje izkušnje glede reorganizacije.

Francka Premzel, predsednica DSDDS

Odprto_pismo_CSD Ljubljana

Večer_29.1.2019_Mobing_CSD Ljubljana