Kratka informacija iz zastavljenih aktivnosti za naslednje leto na IO

z dne 22. 11. 2018

Facebook profil –  V letošnjem letu je bil vzpostavljen Facebook profil društva, ki je bil dobro sprejet. Tudi v prihodnje je cilj, da se aktivnost profila še poveča in se preko njega promovira tudi spletna stran društva. Spletna stran društva je namreč tista, kjer se objavljajo kratka poročila o dogajanju v različnih sredinah, kjer delujejo naše članice in člani.

Na pobudo članic društva je vzpostavljena Komisija za izvedenstvo na področju socialnega dela, podporočje socialno delo. Predstavnica Komisije (za sodelovanje z organi društva) bo Tea Šauperl.

Dogovorjeno je tudi bilo, da bi se na prihodnji skupščini s člani dogovorili o razširitvi aktivnosti DSDDS na vsa področja socialnega dela. Predlaga se, oblikovanje interesnih skupin, komisij, znotraj društva npr. nevladne organizacije, centri za socialno delo, šolstvo, zavodi, zdravstvo, pravosodje, študentov socialnega dela, direktorjev centrov za socialno delo z namenom  notranjega povezovanja in opolnomočenja vseh članov društva. Kriteriji in potrditev interesnih skupin se preveri na skupščini.

Priprave na Svetovni dan socialnega dela – 19. 3. 2019, celodnevni dogodek posvečen obeležitvi svetovnega dne, naši osebni rasti in izobraževanju ter skupščini. Prav tako, so k sodelovanju pri organizaciji vabljeni vsi člani in potencialni člani, ki bi želeli sodelovati in se včlaniti. V okviru dogodka za Svetovni dan socialnega dela bo potekala tudi skupščina društva, kjer bodo izvedene volitve za nove mandate.

V teku je dogovarjanje o sodelovanju na Kongresu socialnega dela.

 Sprejet je bil tudi dogovor o nadaljnji komunikaciji med člani, ki mora biti, ki mora biti skladna z zahtevami varovanja osebnih podatkov in ravnanje ob morebitnih kršitvah.

Priprava izjave za javnost vezane na dogajanje po reorganizaciji CSD-jev.

Predsednica DSDDS,
Francka Premzel