5. redna in volilna skupščina društva

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
e-pošta: drustvo.socdel.si@gmail.com

Datum: 24.2.2017
Številka: 5-DSSDS/2017-DH

Spoštovana članica,
spoštovani član društva!

Na podlagi sklepov Skupine za naloge Izvršnega odbora društva, ki je opravila potrebne naloge za sklic članov, vas vabimo, da se udeležite 5. redne in volilne skupščine društva, ki bo:

v petek, 10. marca 2017 ob 16.00 uri

v sejni sobi Upravne enote Ljubljana izpostave Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana

Dnevni red:

  1. Poslovnik delovanja skupščine in izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika)
  2. Poročilo o delu in poslovanju društva v minulem obdobju (Simona Ratajc, Zorica Škorc)
  3. Volitve organov društva
  4. Izhodišča za delovanje društva v obdobju 2017 – 2018 (Klavdija Gorjup, Daniela Janušič)
  5. Predlogi, pobude in vprašanja ter druga medsebojna obvestila.

Prosimo, da svojo udeležbo na volilni skupščini potrdite na društveni e-naslov: drustvo.socdel.si@gmail.com

mag. Danica Hrovatič in Zorica Škorc, l.r.
članici IO DSDDS