5. redna in volilna skupščina društva je izvolila nove društvene organe za mandatno obdobje 2017-2018

Na svoji seji dne 10. marca 2017 so se sestali člani in članice društva, ki so na letošnji volilni skupščini volili tudi nove organe. Skupščina je prisluhnila rezultatom dela, ki jih je društvo doseglo pod vodenjem predsednice društva Simone Ratajc, ki je društvo vodila od leta 2002.

SESTAVA NOVIH ORGANOV DRUŠTVA

PREDSEDNICA:
Frančiška Premzel

IZVRŠNI ODBOR:
1. Daniela Janušič
2. Zorica Skorc
3. Klavdija Gorjup
4. Zdenka Švaljek
5. Martina Horvat Kuzma
6. Alenka Košak
7. Veronika Pavlič
8. Marjeta Bizaj
9. Žanet Mithans

NADZORNI ODBOR
1. Ružica Petrovič
2. Amra Šabić
3. Maja Gorenc Šulc
4. Radojka Hižman

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. Goran Kuzma
2. Vilma Kersnik

Skupščina društva je sprejela 12 ključnih nalog za delo v novem mandatnem obdobju, med katerimi je med drugimi tudi cilj večje prepoznavnosti društva med socialnimi delavkami in delavci. Med prioritetne naloge v letu 2017 je skupščina društva novo izvoljenim članom organov naložila kot ključne naslednje tri naloge:

  • širjenje članstva z organizacijo vsebinskih dogodkov,
  • aktivno delovanje članstva v javnosti na temo socialne problematike,
  • sodelovanje članov društva v strokovnih in drugih delovnih telesih.

Vse socialne delavke in delavce vabimo, da se pridružijo društvu, se povežejo s predstavniki delovnih organov in prispevajo k razvoju stroke socialnega dela na vseh področjih delovanja.