Pripombe na predlog Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

V zvezi s predlogom Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Pravilnik), ki ga je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrico za pravosodje izdala na podlagi 206. in 211. člena Družinskega zakonika (DZ), v nadaljevanju podajamo vsebinske pripombe iz katerih je uvodoma razvidno, da trenutni predlog Pravilnika, v delu kjer strokovne delavce in delavke Centrov za socialno delo (CSD) kategorično izključuje iz t.i. liste zunanjih izvajalcev mediacije, ni ne samo v neskladju z določili zakona na podlagi katerega je bil izdan in primerjalno pravno ureditvijo podobnih področij, pač pa tudi in predvsem v nasprotju s strokovnimi smernicami, ki  državnim organom na tem področju izrecno narekujejo zagotovitev najboljše možne pomoči strankam…

Pripombe na pravilnik o mediaciji