Seznam članov in članic organov DSDDS (2023-2025)

Izvoljeni na 12. skupščini, 21.03.2023, za mandatno obdobje 2023 – 2025. Novoizvoljeni člani in odbori z delom začnejo takoj.

Organi DSDDS