Dan socialnega dela 2021

2021

UBUNTU “Sem, ker smo” Krepitev solidarnosti in povezanosti

Danica Hrovatič, predsednica, v nagovoru udeležencem poudari opravljeno delo društva in za krepitev profesije socialnih delavk in socialnih delavcev
Klavdija Gorjup je moderirala dogodek, ki se ga je udeležilo natančno 100 udeležencev in udeleženk

Nina Mešl, o raziskavi covid…
Klavdija Gorjup, o rezilientnosti…
Sandra Murk, o posledicah covid ukrepov med mladimi
Primož Jamšek, vpliv covid na integracija migrantov
Maja Gorenc Šulc, o programih RKS NM
Radojka Hižman, predstavitev dela Svetovalnice MB
Daniela Janušič, ob zaključku navdušila udeležence s svojim izjemnim delom
Janko Cafuta, novoizvoljeni predsednik o poudarkih naslednjega dvoletnega programa…
Nasvidenje drugo leto…

Program

Povzetki prispevkov izvajalcev

Zaključno sporočilo Dneva socialnega dela

STROKOVNA GRADIVA:

Leto 2020

Povzetki prispevkov izvajalcev

Dogodek je bil 13. marca 2020, na dan razglasitve epidemije in ukrepov prepovedi organiziranja dogodkov, odpovedan.