Skupščina izvolila društvene organe za mandat 2021-22

Na letošnji 10. skupščini društva smo izvolili nove društvene organe. To so bile tretje volitve po revitalizaciji društva v letu 2016 in naš cilj je, da v delo društvenih organov vsaki dve leti pritegnemo čim več novih članov. Tako krepimo društveno telo in aktivnost članstva. Kdo je nov predsednik društva in kdo so člani društvenih organov preverite pod zavihkom Društveni organi. Vsem novim članicam in članom društvenih organov čestitamo ob izvolitvi in želimo uspešno delo.

Letošnja skupščina je potekala na daljavo, 4. 3. 2021

Skupščina je sprejela in potrdila poročilo o delu društva v letu 2020, objavili smo ga pod zavihkom Poročila. Prav tako je na skupščini sprejet plan za leto 2021 in programske smernice za naslednje dvoletno obdobje. Oba dokumenta sta objavljena pod zavihkom Program.

Je pa letošnja skupščina pomembna tudi zaradi sprejema in potrditve novega Kodeksa etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije. Na spletni strani ga najdete v mapi Kodeks etike. Članstvo društva pa ga prejmete po pošti, sveže natisnjenega,  ob svetovnem dnevu socialnega dela, letos je 16. marca 2021.

Dobili smo še prenovljen statut. V zadnjem letu smo naredili revizijo, saj je bilo potrebno sprejeti terminološke izboljšave, popravke v medsebojnih odnosov med organi. Pripravili smo tudi predlog za nov organ društva strokovni svet, kar pa letos še nismo predlagali skupščini. Menili smo, da društvo še potrebuje utrditi svojo vlogo v socialnem delu, potem pa bo potreba po tem organu tudi jasnejša. Za izvedbo strokovnih nalog, ki so povezane s poslanstvom društva, tako še naprej skrbi Izvršni odbor. Revidiran statut je objavljen pod zavihkom Statut.