SKLIC 9. REDNE LETNE SKUPŠČINE DRUŠTVA

Na podlagi 19. člena statuta je Izvršni odbor društva sklical 9. redno skupščino, ki bo ob svetovnem dnevu socialnega dela v torek, 17. marca 2020 s pričetkom ob 15. uri. Člani in članice društva so vabilo z gradivom prejeli na svoje e.naslove.

Skupščina bo obravnavala poročilo o delu društva za leto 2019, poročila organov Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, Sekcije CIF, Komisije za sodno izvedenstvo v socialnem delu, Delovne skupine za spremljanje reorganizacije centrov za socialno delo ter informacije regijskih društev Ormož-Ptuj ter Prekmurja in Prlekije. Izvršni odbor bo podal svoje videnje delovanja organa. Skupščina pregleda in sprejme letno poročilo društva s pojasnili, ki je pripravljeno za oddajo kot zakonska obveznost do poročanja na Ajpes, članstvo ga je skladno s statutom prejelo sedem dni pred sklicem skupščine.

Člani in članice društva bodo na skupščini obravnavali program dela s finančnim načrtom za leto 2020 ter sprejeli nekaj sprememb v statutu, ki so predvsem redakcijske narave. Dobrodošle bodo pobude in predlogi s strani članstva in drugih udeležencev skupščine, za delo društva v letu 2020.

V primeru, da se dogodek zaradi ukrepov UL v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa ne bo mogel odvijati na Fakulteti za socialno delo kot je bilo predvideno, bomo vse prijavljene obvestili o nadomestni lokaciji.