DAN SOCIALNEGA DELA – 2020

Ob svetovnem dnevu socialnega dela organiziramo osrednji društveni dogodek, 9. redno skupščino društva in strokovno srečanje, ki ga letos obeležujemo z naslovom:  

IZZIVI MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA

Na dogodku dajemo prostor temi medsebojnega sodelovanja na različnih ravneh od strokovnih srečanj, družine, šolskega svetovalnega dela, sodelovanja v polju pravic osebne asistence, pomoči na domu, instituta družinskega pomočnika do razumevanja konceptov kodeksov etike, kar vse nam bodo iz različnih delovnih kontekstov predstavljali socialne delavke in socialni delavci, ki delujejo v polju javnega in nevladnega sektorja, na področju dela, izobraževanja in raziskovanja. Izbrane teme bodo ponudile priložnost za delo letne skupščine društva, da se ob pregledu opravljenega dela pogleda v priložnosti sodelovanja za naprej. 

Vabljeni v torek, 17. marca 2020 s pričetkom ob 9. uri na Fakulteto za socialno delo, Topniška 31 v Ljubljani. Dogodek bomo imeli v predavalnici 9.

Vabilo s programom