Pozdravni govor predsednice društva na 7. kongresu socialnega dela

“Spoštovani udeleženci, spoštovane udeleženke kongresa, cenjeni gostje!

V osebno čast mi je, da vas lahko, pozdravim – v imenu Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije.

Kongres je poseben dogodek za vse socialne delavke in socialne delavce, ko si vzamemo čas za srečanje drug z drugim, izmenjavo praks, metod dela, rezultatov raziskav pa tudi, naš skupni dogodek nam daje prostor, da izpostavimo probleme, s katerimi se srečujemo pri našem delu z namenom, da poiščemo sinergijo za delovanje naprej…”

Celoten govor