Odziv na probleme reorganizacije centrov za socialno delo

Pri Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije (v nadaljevanju: Društvo) prejemamo številna sporočila članstva in drugih zaposlenih pri centrih za socialno o problemih, s katerimi se zaposleni soočajo pri delu in ki jih je prinesla reorganizacija centrov za socialno delo.

Ugotavljamo, da je reorganizacija centrov za socialno delo proces, ki je bil na področju socialnega varstva načrtovan že od leta 2002. Tudi na Društvu smo bili takrat s to namero seznanjeni in smo pristopili k sodelovanju, kasneje pa se je ta tema odmaknila oz. je po obdobjih postajala ponovno aktualna, dokler ni postala, kot je videti »politična akcija«, premalo dorečena, kaj bo na izvedbeni ravni prinesla.

Že na zadnjem 6. kongresu socialnega dela leta 2016 smo na organiziranih okroglih mizah nasprotovali posameznim načrtom izpeljave reorganizacije, opozorili na probleme, ki se znajo zgoditi in ki jih je potrebno nujno odpraviti pred samo realizacijo. Ta dogovor smo, poleg drugih ključnih institucij na področju socialnega varstva, podprli tudi s strani Društva. Vendar, reorganizacija je, kot nam sedaj poročajo iz prakse, šla v drugačno smer …

Celotno besedilo – Odziv na pismo zaposlenih CSD Posavje Enota Krsko