Nagovor predsednice

Spoštovane kolegice, kolegi,

Na 5. skupščini DSDDS sem sprejela po danem zaupanju vodenje našega Društva, z namenom, da postanemo viden in aktiven sogovornik na področju socialnega dela. To seveda ne bo mogoče, v kolikor se ne bomo vsi skupaj pričeli postavljati v zagovorniško držo naše lastne stroke. Zato vas želim povabiti k članstvu  v Društvo socialnih delavk in delavcev, sodelovanju in podajanju predlogov za izboljšanje in upoštevanje našega dela. Čas v katerem delujemo do naših uporabnikov in nas samih ni prijazen. V preteklosti smo bili vsi skupaj uspavani in preveč pasivno sprejemali svojo vdanost, nemoč za kakršnekoli spremembe.  Nase smo pogosto pozabljali sami in tako so ravnali tudi drugi.

V obdobju, ki je pred nami nas čaka veliko dela, ki bi ga želeli postoriti. Vendar pa vse ne bo šlo takoj, brez sodelovanja, predlogov, idej. Zato  želim, da najprej okrepimo članstvo, da se vsi, ki ste nekoč že bili člani ponovno aktivirate in da se Društvu pridružijo mlade kolegice, kolegi, ki lahko s svojim razmišljanjem, videnjem situacije prinesejo veliko nove, sveže energije.

Z novim izvršnim odborom si bomo prizadevali se z vsemi pobudami seznaniti in nanje odreagirati ter jih upoštevati.

Na Skupščini smo zastavili veliko izhodišč za delovanje Društva, prednostne naloge v letošnjem letu bodo seveda na:

  • krepitvi članstva,
  • odzivu na aktualne medijske objave in
  • sodelovanju z institucijami in nevladnimi organizacijami pri spremembah, ki nas zadevajo.

Več informacij o dogajanju v Društvu in na zadnji skupščini boste izvedeli na naši spletni strani. Vse kar nam želite sporočiti lahko pišete na naslov društva:  drustvo.socdel.si@gmail.com  na katerega lahko pošljete svojo pristopno izjavo, ki jo prav tako najdete na spletni strani.

Francka Premzel
Predsednica DSDDS